arrowUp

Nápoveda

Ako rezervovať zariadenie

1) Pre prezeranie dostupných zariadení bez úmyslu rezervácie nepotrebujete byť prihlásení.

2) Pokiaľ chcete vykonať rezerváciu a máte už vytvorený účet, prihláste sa do systému. V opačnom prípade vykonajte najprv bezplatnú registráciu, kde uvediete svoje kontaktné údaje.

 • Je nutné zapísať svoje skutočné údaje, pretože nám slúžia pre priamy kontakt s Vami.

3) Vyberte si zariadenie, ktoré chcete rezervovať.

4) Pozorne si prečítajte prevádzkový poriadok. V prípade jeho nedodržania Vám budú zablokované ďalšie rezervácie bez náhrady.

5) Zvoľte dátum a čas rezervácie.

6) Rezervujte!

7) V "Moja Rezervácia" máte prehľad o Vašich aktívnych rezerváciách, ktoré môžete okrem iného aj zrušiť a uvoľniť tak miesto iným záujemcom.

 • V "Moje rezervácie" môžete samy zrušiť nezaplatenú rezerváciu. Pokiaľ chcete zrušiť zaplatenú rezerváciu, kontaktuje nás prostredníctvom emailu.
 • Dátum a čas vytvorenej rezervácie sa už nedá zmeniť. Rezerváciu možno iba zrušiť a vytvoriť novú.
 • Pri zrušení rezervácie sa vracia iba pomerná časť rezervačného poplatku, viď „Obchodné podmienky“ (ak sa rezervačný poplatok platí)

Čo sa stane po uložení rezervácie v systéme (rezervácia s poplatkom)


1) Obdržíte email s potvrdením rezervácie a s pokynmi k platbe.

 • Platba sa uskutočňuje prostredníctvom online platobnej karty a musí byť uskutočnená do 2 hodín, inak bude rezervácia zrušená.

2) Po úspešnom zaplatení dostanete email s potvrdením platby. V emaile budete mať uvedený aktivačný a deaktivačný kód pre aktiváciu a deaktiváciu zariadenie.

Čo sa stane po uložení rezervácie v systéme (rezervácia bez poplatku)


1) Obdržíte email s potvrdením rezervácie. V emaile budete mať uvedený aktivačný a deaktivačný kód pre aktiváciu a deaktiváciu zariadenia.

Ako aktivovať zariadenie


1) Pol hodiny pred začiatkom rezervácie obdržíte prostredníctvom SMS opäť aktivačné a deaktivačné kódy. Sú to rovnaké kódy, ktoré ste dostali už skôr emailom.

2) Aktiváciu zariadenia vykonáte odoslaním aktivačného kódu (ACTxxx) podľa obdržaných inštrukcií a alebo aj online v "Moja rezervácia" v čase rezervácie.

 • Aktiváciu možno vykonať z akéhokoľvek telefónneho čísla.
 • Aktivačný kód je možné odoslať najskôr 30 minút pred začiatkom rezervácie. Zariadenie bude automaticky aktivovaný až v čase rezervácie a nie skôr.
 • Komunikačné oneskorenie môže trvať 1-10 minút v závislosti na polohe Grillpointu. Preto aktivačnej SMS odošlite skôr než je čas vašej rezervácie. 

3) Stlačením tlačidla zapnete Grillpoint.

 • Grillpoint automaticky udržuje teplotu nastavenú prevádzkovateľom (obyčajne cca. 300 ° C) počas 30 minút než sa ohrievanie z bezpečnostných dôvodov automaticky vypne. Grillpoint zostáva však stále aktivovaný. Pre pokračovanie ohrievacieho cyklu opäť stlačte tlačidlo.
 • Ohrievanie možno ručne vypnúť podržaním tlačidla po dobu 5 sekúnd. Grillpoint zostáva aktivovaný. Pre spustenie opätovného ohrievania stlačte tlačidlo. 

Ako vypnúť Grillpoint


1) Ak pridržíte tlačidlo po dobu 5 sekúnd, ohrievanie sa vypne. Grillpoint zostáva aktivovaný.

2) Ohrievanie sa z bezpečnostných dôvodov automaticky vypne po 30 minútach. Grillpoint zostáva aktivovaný.

3) Odoslaním deaktivačného kódu sa Grillpoint automaticky vypne a nebude ho môcť už využiť. Rezervácia tým skončí a Grillpoint už nedá zapnúť.

 • Po dobu, čo je Grillpoint aktívny, zodpovedáte za jeho užívanie. Preto ak skončíte skôr, než máte koniec rezervácie, odošlite deaktivačný kód a vyhnete sa tým neoprávnenému používaniu (za prípadný neporiadok či vandalizmus v čase aktivovaného Grillpointu zodpovedá používateľ, ktorý rezerváciu vykonal).

Ako aktivovať a zapnúť Grillpoint


1) Pol hodiny pred začiatkom rezervácie obdržíte prostredníctvom SMS opäť aktivačné a deaktivačné kódy. Sú to rovnaké kódy, ktoré ste dostali už skôr emailom.

2) Aktiváciu Grillpointu vykonáte odoslaním aktivačného kódu (ACTxxx) podľa obdržaných inštrukcií a alebo aj online v "Moja rezervácia" v čase rezervácie.

 • Aktiváciu možno vykonať z akéhokoľvek telefónneho čísla.
 • Aktivačný kód je možné odoslať najskôr 30 minút pred začiatkom rezervácie. Grillpoint bude automaticky aktivovaný až v čase rezervácie a nie skôr.
 • Komunikačné oneskorenie môže trvať 1-10 minút v závislosti na polohe Grillpointu. Preto aktivačnej SMS odošlite skôr než je čas vašej rezervácie. 

3) Stlačením tlačidla zapnete Grillpoint.

 • Grillpoint automaticky udržuje teplotu nastavenú prevádzkovateľom (obyčajne cca. 300 ° C) počas 30 minút než sa ohrievanie z bezpečnostných dôvodov automaticky vypne. Grillpoint zostáva však stále aktivovaný. Pre pokračovanie ohrievacieho cyklu opäť stlačte tlačidlo.
 • Ohrievanie možno ručne vypnúť podržaním tlačidla po dobu 5 sekúnd. Grillpoint zostáva aktivovaný. Pre spustenie opätovného ohrievania stlačte tlačidlo. 

Ako vypnúť Grillpoint


1) Ak pridržíte tlačidlo po dobu 5 sekúnd, ohrievanie sa vypne. Grillpoint zostáva aktivovaný.

2) Ohrievanie sa z bezpečnostných dôvodov automaticky vypne po 30 minútach. Grillpoint zostáva aktivovaný.

3) Odoslaním deaktivačného kódu sa Grillpoint automaticky vypne a nebude ho môcť už využiť. Rezervácia tým skončí a Grillpoint už nedá zapnúť.

 • Po dobu, čo je Grillpoint aktívny, zodpovedáte za jeho užívanie. Preto ak skončíte skôr, než máte koniec rezervácie, odošlite deaktivačný kód a vyhnete sa tým neoprávnenému používaniu (za prípadný neporiadok či vandalizmus v čase aktivovaného Grillpointu zodpovedá používateľ, ktorý rezerváciu vykonal). 

4) Grillpoint sa automaticky deaktivuje po skončení rezervácie. 

Rezervácia skončila, ale chcete ešte pokračovať v grilovaní


1) Rezerváciu si môžete predĺžiť vykonaním novej rezervácie štandardným spôsobom.

2) Myslite na to, že rezerváciu možno vykonávať iba pred začatím polhodinového intervalu. To znamená, že napr. V čase 8:06 môžete rezervovať najbližší čas 8:30. Ak chcete rezervovať čas už v 8:00, musíte rezerváciu vykonať najneskôr v 7:59. V prípade, že je vyžadovaný poplatok, môžete ho poslať aj po započatí neaktivované rezervácie. 

Zrušenie rezervácie

1) Rezerváciu môžete zrušiť v "Moja rezervácia". Pokiaľ rušíte už zaplatenú rezerváciu, vracia sa iba pomerná časť ceny rezervácie, a to aj v prípade zlého počasia, zrušenia rezervácie omylom či z iných dôvodov.  (viz Obchodní podmínky)

Zabudnuté heslo


Ak ste zabudli heslo k svojmu účtu, tu si ho obnovte.

 

GRILLPOINT

Jak zapnout Grillpoint


1) Najprv je nutné Grillpoint aktivovať (viď ako aktivovať zariadenie). Ak je Grillpoint aktivovaný, rozsvieti sa zelená dióda na čelnom paneli.

2) Stlačením tlačidla zapnete Grillpoint.

 • Grillpoint automaticky udržuje teplotu nastavenú prevádzkovateľom (obvykle cca. 300 ° C) po dobu 30 minút než sa ohrievanie z bezpečnostných dôvodov automaticky vypne. Grillpoint zostáva však stále aktivovaný. Pre pokračovanie ohrievacieho cyklu opäť stlačte tlačidlo.
 • Ohrievanie je možné ručne vypnúť pridržaním tlačidla po dobu 5 sekúnd. Grillpoint zostáva aktivovaný. Pre spustenie opätovného ohrievania stlačte tlačidlo.
 • Pokiaľ svieti tlačidlo červeno, platňa sa ohrieva. Pokiaľ svieti tlačidlo zeleno, platňa je ohriata na prevádzkovú teplotu.
 • Na začiatku grilovania počkajte, až sa platňa rozohreje na prevádzkovú teplotu a tlačidlo sa rozsvieti na zeleno.

Ako vypnúť Grillpoint


1) Ak pridržíte tlačidlo po dobu 5 sekúnd, ohrievanie sa vypne. Grillpoint zostáva aktivovaný. 

2) Ohrievanie sa z bezpečnostných dôvodov automaticky vypne po 30 minútach. Grillpoint zostáva aktivovaný.

3) Odoslaním deaktivačného kódu sa Grillpoint automaticky vypne a nebude ho môcť už využiť. Rezervácia sa tým skončí a Grillpoint už nie je možné zapnúť. Deaktivovať Grillpoint je možné aj online v "Moje rezervácie".

 • Po dobu, čo je Grillpoint aktívny, zodpovedáte za jeho používanie. Preto ak skončíte skôr, ako máte koniec rezervácie, odošlite deaktivačný kód a vyhnete sa tým neoprávnenému používaniu (za prípadný neporiadok či vandalizmus v čase aktivovaného Grillpointu zodpovedá užívateľ, ktorý rezerváciu vykonal)

4) Grillpoint sa automaticky vypne a deaktivuje po skončení rezervácie.

Ako čistiť Grillpoint


1) Každý užívateľ je povinný po sebe vyčistiť grilovaciu platňu pre ďalších návštevníkov. Pri porušení tohto základného pravidla mu budú ďalšie rezervácie bez náhrady zrušené a účet zablokovaný.

2) Aby ste s čistením strávili minimum času, môžete na gril použiť alobal, špeciálne teflónové fólie alebo papiere na pečenie, nevhodné sú alobalové misky (popr. musia mať placaté dno, aby boli v kontakte s platňou).

3)  Po skončení grilovania a vypnutí ohrievania počkajte približne 5 minút a ešte keď je platná teplá (nie rozpálená), polejte ju vodou. Tým sa uvoľnia pripečeniny. Použite saponát alebo čistiaci prípravok a verejné grillpointy a hubkou platňu vyčistite.

4) Pre jednoduché a efektívne čistenie odporúčame špeciálne prípravky a pomôcky, ktoré je možné zakúpiť v e-shope www.parkbbq.cz

IHRISKO A VSTUPY

Ako odomknúť dvere


1) Odoslaním aktivačného kódu sa rozsvieti zelená dióda na paneli a dvere sa automaticky odomknú.

2) Niektoré vstupy umožňujú otvoriť dvere skôr, než začne samotná rezervácia. O tejto možnosti budete informovaní v emaile o potvrdení rezervácie.

Ako zamknúť dvere


1) Odoslaním deaktivačného kódu sa dvere automaticky zamknú a rozsvieti sa na paneli červená dióda. Rezervácia tým bola ukončená a dvere už nebude možné znova otvoriť aktivačným kódom. Deaktivovať zariadenie a tým ukončiť aj rezerváciu je možné tiež online v "Moje rezervácie".

2) Dvere sa automaticky zamknú po skončení rezervácie. Z vnútornej strany je ale vždy umožnený odchod aj po zamknutí dverí.

3) Niektoré vstupy majú nastavené automatické zamknutie dverí až po niekoľkých minútach čo skončí rezervácia. O tejto funkcionalite budete informovaní v emaile o potvrdení rezervácie.

4) Pri odchode vždy skontrolujte, že dvere sú zatvorené a zamknuté.

5) Dvere je možné mechanicky zamknúť z vnútornej strany.